Allé vid Erstaviks gård

Erstavik

Ett skogs-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsföretag omfattande 2100 hektar mark i Nacka kommun och 300 hektar mark fördelat på ett femtontal öar i Tyresö kommun.

En natur- och kulturmiljö av riksintresse, skapad och bevarad av tidigare och nuvarande innehavare och dess medarbetare.

Erstavik är sedan 1763 fideikommiss inom familjen af Petersens. Ansvarig för förvaltningen av fideikommissets fastigheter är Carl af Petersens.