Jakt & fiske

Jakt

På Erstaviks bedrivs jakt på bland annat rådjur, hjort, älg, hare samt fågel som t e x änder. Hjorten har på senare tid kommit att bli det allra viktigaste jaktviltet. Sedan stammen inplanterades på 60-talet har den ökat kraftigt och svkjutningen ligger på ett femtiotal djur årligen. Till den summan ska läggas ett antal trafikdödade djur.

All jakt på Erstavik bedrivs privat och det sker ingen försäljning av jakttillfällen.

Fiske

I de delar av Erstavik som ligger i Östersjön råder det fritt handredskapsfiske vilket har minskat vattenägarens incitament att vidta fiskevårdsfrämjande åtgärder. I flera av Erstaviks insjöar arrenderas fisket ut till fiskeklubbar eller Nacka Kommun, som i sin tur säljer fiskekort i några av dessa.

Vi har vidare ett samarbetet med företaget Naturtjänst AB som anordnar fiskarrangemang för främst företagsgäster. Om Du är intresserad av veta mer om detta besök gärna deras hemsida www.naturtjanst.se.

Ett rådjur springer i vattenbrynet. foto: Lubbe Garell Jägare med sin hund på väg ut till sitt pass. foto: Lubbe Garell